Bezpieczeństwo

Dzięki wysokim dopuszczalnym zakresom prędkości w powietrzu (IAS) rosną możliwości bezpiecznego lotu nawet przy porywistych wiatrach. Odpowiedni margines bezpieczeństwa jest zagwarantowany wysokimi założeniami konstrukcyjnymi nośności (MTOW), które wynoszą dla CT 540 kg, dla CTLS i CTSW 600 kg, a dla CTLS HC nawet 700 kg.
Samolot przeszedł wszystkie testy naziemne obejmujące również testy elastyczności (wymagane jedynie dla liniowych samolotów pasażerskich). Ich pozytywny wynik wraz z dobrymi właściwościami w przeciąganiu oraz bezproblemowym zachowaniem w czasie autorotacji dowodzą modelowego poziomu bezpieczeństwa.

W kolejnych latach wprowadzano dodatkowo w wersji seryjnej: połączone stery oraz sterowalne kółko przednie (1998); maksymalne ustawienie klap 40 stopni (1999). Wzrastający potencjał bezpieczeństwa CT poprawiła ponadto zwiększona w CT2K (2005) i jeszcze bardziej w SW (2007) stabilność aerodynamiczna.